GreenTo

webcraft

www
przeliczenie współrzędnych geograficznych w stopniach na zapis dziesiętny formatu:   xx.xx°
 szerokość geodługość geo
w stopniach :
° ' ''
° ' ''
dodatki